tadyszka

18 tekstów – auto­rem jest ta­dyszka.

tyl­ko nadzieja się liczy.... 

myśl • 18 sierpnia 2010, 22:27

-Ty, lu­bisz podróżowac prawda?
- Nie, ja lu­bie wracać.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 sierpnia 2010, 17:42

Bóg da­je dob­ry wzrok złoczyńcom, spryt oszus­tom.Wszel­kie zdol­ności to las­ka za którą na­leży być Bo­gu wdzięcznym
Ot­rzy­mują je także ludzie niegod­ni, po­nieważ bar­dziej od.in­nych ich pot­rze­bują aby się pop­ra­wić. czy sądzi­cie ze Bóg poz­ba­wiłby wi­nowajców możli­wości ratunku? 

myśl
zebrała 16 fiszek • 13 sierpnia 2010, 18:35

cie­sze się ze jesteś..


... bo dwo­je za­kocha­nych ludzi
jest wspa­niałym do­wodem na to,
ze całość może być doskonalsza,
niż jej poszczególne części.

myśl
zebrała 29 fiszek • 3 sierpnia 2010, 22:10

mu­sisz się uczyć żyć na wyczu­cie , jak pi­loci la­tają we mgle... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 maja 2010, 13:55

wiem jak trud­no wejść do nieba, ale wiem także dob­rze, że bedzie to zu­pel­nie niemożli­we, jeśli niebo nie przyj­dzie tu do mnie.
niebo mu­si sie zaczy­nać tu­taj na ziemi... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 maja 2010, 16:04

Z miłością jak z ciążą: al­bo jest, al­bo nie ma. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 maja 2010, 13:40

Ko­wal­ski upadl na ulicy.

Nie zyje.
Wielu ciekawskich.
Na uli­cy zat­rzy­mano ruch.
Przy­jechało pogotowie,
ciało zawieziono [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 maja 2010, 13:32

dzi­siaj mówi sie tak dużo, jak nigdy.
po­nad głowa­mi ludzki­mi toczy sie la­wina pus­tych słów.
wszys­cy chca mówic,
każdy chce wtrącic słówko,
kaz­dy chce zab­rac głos.
Ale tyl­ko nieliczni mają cos do powiedzenia,
bo tyl­ko nieliczni pot­ra­fią zniesc ciszę,
i na­piecie, ko­nie­czne, kiedy się myśli.

PA­NIE POMÓŻ MI
TRZY­MAC JE­ZYK ZA ZEBAMI,
DO­POKI NIE BE­DE WIEDZIALA
CO CHCE PO­WIE­DZIEC. AMEN 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 maja 2010, 12:34

Masz życie od­mie­rzo­ne w por­cjach po dwadzieścia czte­ry godzi­ny . Dlacze­go chcesz wszys­tkiego naraz? 

myśl
zebrała 22 fiszki • 6 maja 2010, 15:00
tadyszka

te moje ulubione ;) najważniejsze...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tadyszka

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność